Sinop Belediyesi Ekolojik Yaşam, Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeşil Markalaşma Eğitimi


Harmonia olarak 2020 yılında iklim değişikliği çağında elzem olan acil iklim eylem planlarının özellikle şehirlerde uygulanabilmesi için yeşil şehirleşme, tasarım odaklı düşünme teknikleri ve yeşil markalaşma üzerine Sinop Belediyesi karar vericilerinden oluşan bir ekibe eğitim verdik. Yoğun geçen eğitim programında problem tespitleri sonrası, çözüm önerilerine odaklanarak ekolojik tasarımda bulunan teknik ve yöntemleri aktardığımız eğitimde, belediyenin...

Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi


2021 yılında Kastamonu’da Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle yöresel değer taşıyan ürünlerin yaşatılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla Harmonia tarafından eğitim ve tasarım danışmanlığı hizmeti verildi. Destek kapsamında eğitimlerini tamamlayan kooperatif ortağı kadınlar, taş baskı ve siyez gibi...

Harmonia; Büyükçekmece Belediyesi çalışanlarına “Yerel Yönetimlerde Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım Eğitimi” verdi.


Harmonia tarafından; Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi projesi kapsamında, Büyükçekmece Belediyesi'nde "Yerel Yönetimlerde Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım Eğitimi" gerçekleştirildi. Belediyede çalışan şehir plancısı, mimar, tasarımcı ve teknik personellerin katıldığı eğitimde yeşil alan konusunda hayata geçirilecek projeler hakkında konuşuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Nuraydın Sak...