İletişim Tasarımı
Sosyal Etki Odaklı Proje Kampanya Tasarımı, Yayın Grafiği: Broşür, Fizibilite Raporu, Dergi, Katalog, Kitap, İllüstrasyon, Data Görselleştirme, Sosyal Medya, Dijital Yayın Grafiği
Ekolojik Yapılı Çevre Tasarımı
Ekolojik Çiftlik, Ev, Tiny House, Atölye, Ofis, Arazi Tasarımı, Butik Otel, Kamping, İç Mekan Dekorasyon, Peyzaj, Biyo-gölet, Tarımsal Üretim Alanları Tasarımı
Sosyal Tasarım
Konsept, Kavram, Bağlam, Misyon, Vizyon, Organizasyon Modelleri, Yönetim Modelleri, İletişim Yetenekleri Geliştirici Pratikler, Liderlik Kaynaklarını Bulma ve Besleme, Yaratıcı Düşünme
Yeşil Markalaşma
Marka, Stratejik Planlama, Kurum Kimliği, Ürün, Ambalaj, Editoryal Tasarım, Marka İletişim Tasarımları, Fuar Stand Tasarımları, Organizasyon Alanı Tasarımı, Networking

EKOLOJİK TASARIM NEDİR ?

Genel hatları 1960’lı yıllarda oluşturulmaya başlanmış ekolojik yaşam tanımı; o yıllardan günümüze, artan insan ve ekosistem ihtiyaçları, bilimsel gelişmelerin katkısı, ekosistemde yaşanan krizlerin her geçen gün kendini daha da hissettirmesi sonucunda kapsamı oldukça genişlemiştir. İlk ekoloji okumaları çok daha eski zamana kadar götürülebilir. 
Ekolojik tasarım ise günümüze kadar süre gelen bilgi, ihtiyaç ve deneyimlerin toplamını kendine kaynak olarak kabul ederek, geleceğin ihtiyaçlarının ön görüsü ile bütüncül tasarım yapabilmeyi olanaklı kılan çatı disiplindir. Bir çok uzmanlığa ihtiyaç duyar ve disiplinler arası olma özelliği vardır. 

Ekolojik Tasarımı Anlamak…

Ekolojik tasarım bireyler ve toplumların onarma gücünü geliştirir.

 

#resilienceincommunities

Ekolojik tasarım; kendini yaşam süreçleriyle bütünleştirerek, çevresel olarak zararlı etkileri en aza indiren herhangi bir tasarım şeklidir.

#ecologicaldesign

Ekolojik tasarım; yaşamın tamamına faydalı entegre çözümler üretir.

 

#beneficialtoalllife

Bireyin toplumla ve doğayla birbirine bağlı olduğunu gözeterek tasarım yapar.

 

#interconnectedness

Ekolojik Tasarımın Doğası

Konuşmacı: Melih Aşanlı
Sakarya Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Dünya genelinde bir çok ekolojik tasarım disiplini ile geliştirilmiş yöntem ve metod ortaya çıkmıştır. Bitki üretimi, atık yönetimi, ekolojik mimari, ekolojik ekonomi, İnsan refahı, bio-çeşitlilik arttırıcı çalışmalar, yeniden ormanlaştırma, su kullanımını yönetme gibi bir çok büyük başlık bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından incelenmekte, geliştirilmekte ve çıktıları küresel olarak paylaşılmaktadır. Dolayısı ile ekolojik tasarım canlı olma özelliğini bünyesinde barındıran, yaşam süresi içinde de diğer canlılar gibi gelişen ve büyüyen bir alan olma özelliği taşır. 

 

  • Bünyesinde barındırdığı her bir başlık her bir başlık ekolojik tasarımın olmasına rağmen bu başlıklar tek başlarına ekolojik tasarımı tanımlamaya yetmezler. Bir tasarımın başarısı bünyesinde barındırdığı çeşitliliğin uyumlu çalışabilme kabiliyeti ile doğru orantılıdır. 

 

  • Örnek vermek gerekirse, organik tarım ekolojik tasarımın konusundur ama tek başına ekolojik bir yaşama referans olamaz. Benzer bir örnek ekolojik mimari içinde geçerlidir. Bir yapı ekolojik olarak üretildiğinde tek başına ekolojik tasarımı ifade etmeye yetmez. Hatta bir yapı doğal malzemelerden üretildiğinde ekolojik olmuş olmaz. Sadece insanlar için sağlıklı bir yapı  olmuş olabilir. Bir yapının ekolojik olabilmesi için insanlar dışında kalan diğer canlıların yaşamlarına da duyarlı olması, atık yönetimi, su tüketimi, enerji verimliliği ile bütüncül faydayı gözetiyor olması gerekir. 

 

  • Başarılı bir ekolojik tasarımda organik üretim olmalı, içindeki yapıları ekolojik olmalı, enerji ve suyunu merkezi sistemden olabildiğince bağımsız olarak kendi başına üretme kabiliyetinde olmalı, sistem yaşarken beraberinde ekosistemin yaşaması için de üretim çıktılarına sahip olmalı, ekonomik modelinde adaleti gözetmeli, gelir elde ederek sürdürülebilirlik ilkesine uymalı, canlı gibi gelişebilir ve dönüşebilir olmalı, ömrünü tamamladığında ise gezegene atık bırakmayarak dönüşümünü tamamlamalıdır.