Yaratıcılık
Cesaretle her alanda yaratıcılığı güçlendirmek.

To have courage to empower creativity.

Sosyal Adalet
Projelerimizde sosyal adaleti benimseyerek tasarım yapmak.

To be willing to embrace social justice in design projects.

Açık Fikirlilik
Her türlü değişime uyum sağlayabilmek için açık fikirli olmak.

To be openminded for gaining adaptablity for the change by all forms.

Neşe
Her projede neşeyle çalışmak.

To find joy in every project.

Özgünlük
Fikirlerimizde ve uygulamalarımızda özgünlüğümüzü korumak.

To have authenticity in our ideas and practices.

Kültürel Miras
Kültürel Mirası korumak.

To save Cultural Heritage

Paylaşmak ve Öğrenmek
Paylaşmaya ve öğrenmeye istekli olmak.

To be willing to share & learn.

Bağımsızlık
Kendi kendine yeterli, dirençli bir sistem kurmak.

To establish self-sufficiency and resilience

Harmonia'nın Vizyonu

Harmonia, kadim kültürel bilgileri; sanat, zanaat ve tasarım yoluyla yeniden yorumlayarak, onarıcı tasarım çözümleri sunmak için ekolojik bakış açısıyla geleceğe taşır.

Harmonia carries diverse ancient cultural knowledge into the future by reinterpreting them through art, craft and design for offering regenerative design solutions.

Harmonia'nın Misyonu

– Onarıcı tasarım çözümleri yaratarak yaşama her açıdan neşe ve denge getirmek.

– Kadim bilgileri araştırarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmak.

– Bütünün refahını gözeten çalıştaylar, söyleşiler, etkinlikler, kamplar, eğitimler, projeler düzenlemek.

– Toplumsal fayda sağlayan ve ekolojik bakış açısına sahip ürün ve hizmetler tasarlamak.

Harmonia’s Mission: Creating regenerative design solutions to bring joy and just to life in all forms. Researching the ancient knowledge and build a bridge between past and future. Training and supporting those committed to the wellbeing of the whole with workshops, talks, events, camps, councils, events. Designing products and services that provide social benefits and are environmentally responsible.