Sinop Belediyesi Ekolojik Entegrasyon Eğitimi


Harmonia olarak 2020 yılında iklim değişikliği çağında elzem olan acil iklim eylem planlarının özellikle şehirlerde uygulanabilmesi için yeşil şehirleşme, tasarım odaklı düşünme teknikleri ve yeşil markalaşma üzerine Sinop Belediyesi karar vericilerinden oluşan bir ekibe eğitim verdik.

Yoğun geçen eğitim programında problem tespitleri sonrası, çözüm önerilerine odaklanarak ekolojik tasarımda bulunan teknik ve yöntemleri aktardığımız eğitimde, belediyenin varolan projeleri ile ilgili de ekoloji bağlamında değerlendirmelerde bulunduk ve alan gezileri ile verdiğimiz teorik bilgileri yerinde göstererek bakış açısının gelişmesine ve yerleşmesine katkı sağladık.

Leave a Reply